Maarit Leskelä-Kärki och Kimi Kärki är ivriga och inspirerande evenemangsarrangörer som hellre skapar nytt än följer gamla spår. I kongresserna och evenemangen som de arrangerar binds vetenskap naturligt ihop med konst.

Ytterligare uppgifter

  • SELMA (Centre for the Study of Storytelling, Experientality and Memory)
  • IABA 2020 (International Association for Biography and Autobiography)  
  • Aino Kallas Seura
  • Aboagora
  • IIPC (International Institute for Popular Culture)
  • EPCA (European Popular Culture Association)
  • IASPM (The International Association for the Study of Popular Music)

Stämningen var samtidigt förtrollande och kuslig. I salen på Sibeliusmuseet i Åbo uppstod för en stund en illusion av masspsykosens makt då docent och forskare i populärkultur Kimi Kärki fick publiken att tillsammans mässa frasen truth isn’t truth. Kärki ville skapa en verklighetstrogen  propagandatillställning då han talade om dystopi och sanningens börda under Aboagora-symposiet i augusti.

– Visst funderade jag i förväg på hur publiken skulle förhålla sig till idéen om en fiktiv diktatur och vakter klädda i uniformer, medger han.

Kimi Kärki och hans fru Maarit Leskelä-Kärki är vana vid att ta risker. De är modiga arrangörer av evenemang och kongresser som vågar pröva på nya idéer för att skaka om de traditionella och stela tankesätten.

– Alltid då vi börjar planera en tillställning eller en kongress funderar vi på vad vi kunde göra annorlunda än tidigare, berättar docent Leskelä-Kärki som jobbar som universitetslektor inom kulturhistoria vid Åbo universitet.

Oftast är feedbacken positiv men emellanåt blir publiken tagen av förundring över vad som just skedde.

– Det är också en fantastisk situation! Alltid då man väcker tänkande, är man bland något nytt, påminner Kärki.

Uppmuntrade av föregångare

Paret hittade en gemensam ton då båda studerade kulturhistoria vid Åbo universitet. Också gnistan till olika och ovanliga evenemang föddes redan under studietiden eftersom studieämnets dynamiska miljö uppmuntrade till kreativ dialog. Kari Immonen och Hannu Salmi har varit viktiga förebilder.

– Studieämnet kulturhistoria var en föregångare speciellt i att kombinera vetenskap och konst på evenemang. Vi växte upp i ett samfund där det var mycket naturligt, berättar Leskelä-Kärki.

Maarit och Kimi har arrangerat redan tiotals evenemang tillsammans och skilt. Ibland hör föreläsningen, evenemanget eller kongressen nära ihop med arbetsuppgifterna men de skräddarsyr också evenemang i sina organisationsroller.

Nätverk som är viktiga för Kimi är till exempel International Institute for Popular Culture (IIPC) och International Association for the Study of Popular Music (IASPM), vars världskongress som arrangerades i Åbo 2001 var en lärorik erfarenhet – en uppmuntrande startskott för att arrangera stora evenemang.

– Deltagarna har ännu magiska minnen från kongressen, säger forskaren med ett leende.

Maarit betonar att viljan att göra forskning och åsikter tillgängliga för publiken också starkt kommer inifrån. Hon har arrangerat många evenemang inom sällskapet Aino Kallas Seura, som hon grundat, och hämtat idéer därifrån också till universitetsvärlden.

För några år sedan grundade Maarit tillsammans med sin kollega Hanna Meretoja forskningscentralen SELMA (Centre for the Study of Storytelling, Experientality and Memory) som specialiserar sig på narrativitet, kulturellt minne och erfarenheter.

– Även SELMA har från början arrangerat flera olika evenemang. Vi valdes till arrangörer för IABA-kongressen i juni 2020. Det är en stor sak, berättar hon.

International Association for Biography and Autobiography (IABA) samlar ett mångvetenskapligt forskarsamfund vart annat år. Senast ordnades evenemanget i Brasilien.

– Jag har ofta deltagit i IABA:s kongresser. Plötsligt insåg jag att även Åbo kunde vara en naturlig plats och SELMA en bra bakgrundsorganisation för att ordna evenemanget.

Upp till tre hundra internationella gäster väntas besöka kongressen i Åbo. Åbo universitet, Åbo Akademi, Finska litteratursällskapet och Åbo stad stöder arrangemangen.

– Jag önskar att man under kongressen även öppnar dörrarna  för invånarna. Popularisering av vetenskap är en viktig del av SELMA:s och forskningscentralernas filosofi, förklarar Leskelä-Kärki.

Maarit Leskelä-Kärki and Kimi Kärki

Publiken och uppträdarna skapar stämningen

Kimi Kärki betonar att stämningen och energin på evenemangen skapas tillsammans av publiken och uppträdarna. I Aboagora i augusti lönade det sig att ta risker eftersom människorna modigt kastade sig med i den fiktiva diktaturen.

– Sådana stunder är mycket givande. Idéen lyckades och vi fick till stånd en intressant diskussion om en tid efter sanning, populismens framfart och den totalitära propagandamaskinens metoder

Maarit Leskelä-Kärki berättar hur hon förtrollad följde med Aboagoras öppningsföreställning där Claes Andersson och Julia Korkman kombinerade psykologi och jazz på ett imponerande sätt.

– Stämningen var verkligen intensiv. Säkert hälften av människorna i salen grät då de lyssnade på musiken och de djupa berättelserna.

Aboagora som arrangerats årligen sedan 2011 är ett tre dagar långt symposium där konst och vetenskap möts på ett unikt fascinerande sätt. Evenemanget arrangeras av en mångvetenskaplig styrgrupp från Åbo universitet, Donner-institutet och Åbo Akademi. Kimi och Maarit kommer att delta ännu starkare i evenemangets arrangemang under kommande fem år.

– Det är underbart att Åbo universitet, Åbo Akademi och Åbo Akademis stiftelse har förbundit sig till vår femårsplan vars tema är fem ringar, alltså jord, vatten, eld, vind och tomrum.

De fem ringarna grundar sig på det österländska elementtänkandet och den japanska samurajen Miyamoto Musashis fäktningsmanual från 1600-talet, som senare blev en guide i ledningskunskap.

–  Naturvetenskaper, filosofi, humanistiska vetenskaper och konst kan lätt kombineras med temat. Programmet för nästa år planeras redan, berättar Leskelä-Kärki.

Utrymme för öppen diskussion

Att kombinera vetenskap med konst är krävande och våghalsigt men mycket givande. Naturligast blir det då forskningsobjektet och konstuppvisningen har en naturlig sammankoppling. Konst kan vara t.ex. teater, performans eller musik.

– Upplevelsemässigheten bidrar till att utvidga tänkandets gränser, vet Kärki.

För Kärki faller det sig naturligt att kobinera musik med vetenskap eftersom han komponerar, producerar låtar och skapar musik i olika genrer, allt från heavy metal till folk. Kärki turnerar med sina många band.

– Lord Vicar, Lux Ohr och Uhrijuhla (med Kauko Röyhkä), listar Kärki.

– Det mest berömda bandet är säkert Reverend Bizarre, som dock har lagt av.

Scenkonst är ofta också en del av kongressernas kvällsprogram, som man vill att ska vara lika givande för deltagarna som den officiella delen.

– På kvällsfesterna är avslappning viktigt, så att det uppstår tid för fri diskussion. Under kvällarna nätverkar man och kommer överens om bokprojekt.

Möte med människor och kreativitet i olika former är det bästa med kongressen.

– Fastän arrangemangen ibland känns tunga och stressiga ger de också mycket kraft, försäkrar Kärki.

– Kongresserna är mycket inspirerande och belönande. De ger en helt nytt iver för forskningsarbetet, tillägger Leskelä-Kärki.

Som tvåbarnsföräldrar måste de planera vardagen flitigt och ibland måste de tacka nej till evenemang och konferenser utomlands. I kongressarrangemang hjälper det med flera års erfarenhet.

– Nuförtiden går det nästan att låta bli att stressa för onödiga saker. Då evenemanget har planerats bra går det att koncentrera sig på innehållet och ta del av goda diskussioner, konstaterar Kärki.

Nätverken och färdigheterna utvecklas

Maarit och Kimi är erfarna kongressbesökare som gärna uppmanar studerande att delta i evenemang och om möjligt i arrangemangen. Kreativ planering och organisering utvecklar färdigheter som är till stor nytta i arbetslivet.

– På evenemangen växer nätverken och färdigheterna i växelverkan utvecklas. Det är fantastiskt att diskutera forskning då människan vars bok man citerat sitter bredvid, säger Kärki.

För att lära sig bli en skicklig evenemangsarrangör är det bara att modigt sätta igång och använda de tjänster som står till förfogande. Leskelä-Kärki tackar bland annat det avgiftsfria stödet från Turku Convention Bureau, som erbjuds för planeringen och marknadsföringen av kongressen.

– Man lär sig genom att göra och det går alltid fråga de mer erfarna om hjälp, uppmanar hon.

– Men det lönar sig inte att bli fånge av gamla praxis. Det lönar sig att pröva på och ha roligt, tillägger Kärki med en glimt i ögat.

Texten: Merja Kallikari

Ytterligare uppgifter om Turku Convention Bureau