Husets huvudsakliga uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar och tjänster för kongresser, för att både arrangörerna och deltagarna ska kunna koncentrera sig på det väsentliga: kongressinnehållet och träffa varandra. Logomos tjänster, justerbara stora salar, öppna tillhörande utrymmen samt en förstklassig teknik. Akustiken och logistiken skapar enligt kunderna en lyckad kongressupplevelse.

FAKTARUTA

  • Logomo ligger cirka en kilometer från Åbo centrum, nära Åbo centraljärnvägsstation.
  • Byggnaden utgör en intressant kombination av 1800-talets industrimiljö och moden loftstil.
  • Logomosalen kan justeras att rymma 150–3 500 personer.
  • Teatro-, Move-, Kino- och Logisalarna är lämpliga för evenemang för 30–450 personer och som tillhörande lokaler för kongresser.
  • Mångsidiga lokaler för möten och grupparbete för 2–400 personer.
  • Aulan, utställnings- och mässlokalen utgör en yta på cirka 1 500 m2.

Logomo i Åbo är Finlands modernaste kongress- och evenemangshus. Varje år ordnas hundratals möten och kongresser i Logomo. Till exempel år 2017 ordnades i huset närmare 1 200 olika evenemang, och i tillställningarna deltog cirka 350 000 personer. Logomo har valts till Finlands bästa hus för stora evenemang åren 2016 och 2018 (Evento Awards).

Även för tillfället förhandlar man i Logomo om stora kongresser som ska arrangeras om fem år. De justerbara salarna och luftiga tillhörande utrymmen är grundläggande element för en lyckad kongress. Den bästa kongressupplevelsen skapas dessutom av den förstklassiga tekniken, akustiken och logistiken. Även smidig servering i pauserna och läckra rätter hör till Logomos populära koncept.

Utöver kongressen ordnas oftast även en kommersiell eller vetenskaplig utställning, ibland både och. Senaste årens utställningar hölls bland annat i samband med kongresserna ICSM 2014 och ECHE 2015.

En vetenskaplig konferens är full av kunskap

ICSM (International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals) samlar vartannat år från hela världen experter på syntetiska metaller till en vetenskaplig konferens. År 2014 ordnades konferensen i Logomo i Åbo.
– Forskningen inom branschen är stark i Finland och Norden. I Åbo forskar man i ledande polymerer båda vid Åbo universitet och Åbo Akademi. Forskarna är ungefär femtio stycken, berättar konferensens ordförande Ronald Österbacka, professor i experimentell fysik vid Åbo Akademi.

– Genast när man hade beslutat att ordna ICSM2014-konferensen i Åbo, reserverade Turku Convention Bureau preliminärt hela Logomo för oss. Logomo var då ännu i sitt byggnadsskede, men vi blev övertygade av förevisningen och platsen. Logomo kändes genast som det rätta alternativet, beskriver Österbacka inledningsskedena.

I konferensen deltog cirka 700 personer. Enligt Österbacka uppfyller Logomos lokaler utmärkt behoven för konferenser. Logomosalens utrymme kan justeras efter antalet anmälda, och tillhörande utrymmen för posterutställningar finns det gott om.
– En vetenskaplig konferens är full av kunskap, både muntlig och skriftlig på posterframställningar. I fråga om naturvetenskap och teknik presenteras största delen av de viktigaste forskningsrönen i sin korthet i huvudsak på affischer. Man går kring affischerna och diskuterar i grupp. Denna interaktion utgör en mycket viktig del av en vetenskaplig konferens och i Logomos aula fanns det furstligt med utrymme för postersessioner.

Totalt sett var både arrangörerna och deltagarna nöjda.
– Allt gick helt enligt planerna och responsen var positiv. Människorna tycker väldigt mycket om Logomo och vi får fortfarande beröm i samband med olika möten. I Logomo fungerar tekniken fantastiskt väl, kvaliteten på inomhusluften är alltid god, och serveringsborden med mat och kaffe står alltid färdigt dukade vid pauserna.

I vågskålen vägde mångsidiga och jämlika lokaler tungt

The European Congress for Hospital Engineering ECHE ordnades i Logomo 2015.
– Kongressen ordnas vartannat år av IFHE-EU (International Federation of Hospital Engineering, Europe), i vars styrelse jag medverkat redan i flera år. Jag är också ordförande för Suomen Sairaalatekniikan yhdistys, och vårt förbund kom enhetligt överens om att ansöka om att få ordna kongressen 2015 i Åbo i Finland, berättar ordföranden för ECHE 2015 Juha Rantasalo som är teknisk direktör vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

En internationell kongress om teknik kräver mångsidiga lokaler för föredrag, tillhörande evenemang, nätverkande och kommersiella utställningar. Dessa faktorer vägde väldigt tungt i vågskålen enligt Rantasalo när Logomo valdes till evenemangshus. Passliga lokaler för allt hittades under samma tak.
– En viktig del i vår kongress var utställningen som gjorde evenemanget lyckat, även ur ekonomisk synvinkel. Hela 102 utställare presenterade sina produkter och tjänster. Aulan var tillräckligt stor, en öppen och central plats, det var inte nödvändigt att dela upp utställningsstånden i mindre rum. Serveringen under pauserna lyckades väl i samband med utställningen.
– Annanstans är man ofta tvungen att dela upp utställningarna i olika rum och responsen blir då negativ. Det är ett plus för Logomo att vi ryms under samma tak, och miljön är relativt rymlig. Även utställningslångtradaren fick en bra plats på gården.

I kongressen deltog cirka 700 personer, och responsen har till alla delar varit positiv.
– Samtidigt med den europeiska kongressen ordnade vi SSTY:s tekniska dagar. Dessutom ordnades i Logomo IFHE:s världsorganisations årliga konferens och styrelses kongress.

En viktig insats av kongressbranschens experter

Båda ordförandena tackade Åbo stads kongressenhet och Visit Turku (Turku Convention Bureau) och Åbo universitets kongressbyrå (nuvarande Aboa kongresstjänster) som gjorde ett stor arbete för att få kongressen till Åbo och ett lyckat arrangemang.
– Turku Convention Bureau var en oumbärlig hjälp för oss i samband med sammanställningen av Bid Book, produktionen av olika material och reserveringen av logiplatser, fest- och möteslokaler. Kongresschef Sari Ruusumo besökte Atlanta i USA för att marknadsföra vår kongresstad 2012. Dessutom skötte Åbo universitets kongressbyrå de praktiska arrangemangen för vår kongress. Vi arrangörer kunde koncentrera oss på det vetenskapliga innehållet och programmet, berömmer Ronald Österbacka.

Även Juha Rantasalo betonar betydelsen av professionell hjälp.
– Turku Convention Bureau var till stor hjälp och ett stöd i ansökningsskedet och utarbetade för oss passligt visuellt material. Det är unikt hur smidigt och med vilken internationell touch universitets kongressbyrå skötte alla praktiska arrangemang, tackar han.

”Det är alltid lika fascinerande att vinna värdskapet för världskongressen”

– Det är ett krävande, långvarigt och även spännande projekt att ansöka om värdskap för en internationell kongress, berättar Åbo stads kongresschef Sari Ruusumo. – Jag kommer aldrig att glömma när jag under min semester i medlet av juli fick ett kort och koncist textmeddelande av professor Österbacka som då befann sig i Kioto. Meddelandet löd: "Kongressen är vår, med vänlig hälsning Ronald." Jag gav ifrån mig ett glädjetjut, till barnens förskräckelse!

– Värdskap för världskongresser är inget man vinner varje dag, skrattar Ruusumo. – I fråga om ansökan kan vi hjälpa till med logik, fakta och visuellt uttryck samt förhandsreservering av lokaler, men högklassiga vetenskapliga motiveringar inom forskarnas egen bransch och lobbyverksamhet bland beslutsfattarna sköter forskarna naturligtvis själva. Det här är finländarna suveräna på, och inom sina egna organisationer är de kända som sakkunniga och pålitliga experter, oberoende av bransch.

– Under det senaste decenniet har Åbo varit en av Finlands populäraste kongresstäder, och det har varit en glädje att hjälpa högt kvalificerade fackmän inom olika branscher. Det lönar sig att ta kontakt med oss i ett så tidigt skede som möjligt. Vår tjänst är gratis och sparar kongressvärdarna arbetstid och garderar dem till och med mot ekonomiska risker. Även om man är världens toppspecialist inom sin bransch vet man nödvändigtvis inte vilka stora evenemang som kommer att hållas i Åbo och hur hundratals hotellrum bokas utan risker. Tanken om att ordna en kongress samtidigt som värderingar av hållbar utvecklig iakttas är en sak, men för att det ska lyckas i praktiken krävs goda råd.

En lyckad kongress är en komplex helhet

Logomos evenemangschef Janne Auvinen har arbetat i Logomo ända sedan starten. Tillsammans med sitt team genomför han, förutom med sin järnhårda fackkunskap även med hjärta, lyckade kongresser och andra event. Enligt honom planerades Logomo från första början att erbjuda funktionella och tekniska förutsättningar i toppklass för kongresser.
– En stor kongressal ska alltid ha stöd av tillhörande mindre lokaler. Enbart flotta lokaler är inte tillräckligt, utan de som uppträder vill ha högklassig och fungerande presentationsteknik. En väl planerad ljusinstallation och akustik är väsentlig för en lyckad upplevelse och för dynamiken. Logistiken gällande människor och varor ska ske smidigt, tryggt och utan hinder. Man måste även beakta kraven på hållbar utvecklig, summerar Auvinen.

Janne Auvinens Logomo-recept på en lyckad kongressupplevelse (pdf)

Restaurangen Logomo Kitchen är en lunchrestaurang som sköter cateringen under evenemangen https://logomo.fi/ravintolat

Läs mera om Logomos lokaler och funktionalitet https://logomo.fi/jarjesta-tilaisuus

Detaljerade tekniska uppgifter https://logomo.fi/jarjestajan-info

LOGOMO
Repslagaregatan 14, 20100 Åbo
Tfn 010 322 4990
info@logomo.fi
www.logomo.fi

TURKU CONVENTION BUREAU, VISIT TURKU
www.meetturku.fi