Kongressien rahoitus

Suomen Akatemia

Suomen Akatemian www-sivuilla on ohje Akatemian myöntämän tuen hakemista varten. Ohjeen mukaan tukea voidaan myöntää kansainvälisten tieteellisten kongressien järjestämiseen Suomessa. Hakuaika on huhtikuussa ja syyskuussa, mutta tukea on haettava kuitenkin vähintään kuusi kuukautta ennen konferenssin alkua. Suomen Akatemian rahoitus sisältää arvonlisäveromenot.
Lue lisää: Suomen Akatemia

Tieteellisten seurain valtuuskunta

Tieteellisten seurain valtuuskunta myöntää avustuksia tieteellisten seurojen julkaisutoimintaan ja kansainväliseen toimintaan. Lisäksi TSV vastaa valtionavustuksen jakamisesta kansainvälisten konferenssien ja kansallisten seminaarien järjestämiseen. Vuosittain järjestetään kaksi hakua: lokakuussa ja maaliskuussa.
Lue lisää: Tieteellisten seurain valtuuskunta

Aurora-tietokanta

Aurora -tietokannasta voit etsiä tieteen, taiteen ja kulttuurin rahoitusmahdollisuuksia. Tietokanta sisältää rahoittajia Suomesta sekä ulkomaisia rahoittajia, joiden rahoitusta suomalaisten tai Suomessa asuvien on mahdollista hakea. Rahoittajia on noin 800 ja tietokantaa päivitetään jatkuvasti uusilla rahoitustiedoilla. Auroran tiedot on kerätty suoraan rahoittajilta.
Lue lisää: Aurora-tietokanta