Kestävien kokousten Turku ja Turun seutu

Turku on ihanteellinen kaupunki myös suuremmille kokouksille ja tapahtumille. Turku on Suomen vanhin kaupunki, jonka keskustassa sijaitsee 2000 hotellihuonetta. Lähes kaikki hotellit sijaitsevat kahden, kolmen korttelin eli kävelymatkan päässä toisistaan ja Aurajoen rannasta. Aurajoen rannat ovat kaunis ja kiinnostava alue, jonka varrelta löytyy suuria juhlataloja, ravintoloita, kahviloita, gallerioita, sisustusliikkeitä, museoita ja lähes 800 vuotta vanha Turun linna. Turussa voi järjestää kokouksen, kongressin, tapahtuman ja suuren juhlan vihreällä ajatuksella, joka samalla on myös kustannustehokas tapa toimia.

Hiilineutraali Turku 2029

Turun kaupungilla on kunnianhimoiset ilmastotavoitteet. Turku tavoittelee vuoteen 2029 mennessä hiilineutraaliutta.

Lue lisää: Hiilineutraali Turku 2029, tavoitteet ja toimenpiteet.

Kaupunkipyörät

Turku aloitti toukokuun 2018 alussa kaupunkipyöräjärjestelmän kokeilun. Tällä hetkellä järjestelmässä on yhteensä 300 pyörää ja 34 kiinteää sekä 3 siirrettävää pyöräasemaa.

Lue lisää: Ohjeet pyörien käyttöönottoon.

Kartta: Turku by Bike -kartta (pdf)

Sähköllä kulkevat linja-autot

Turku oli ensimmäinen kaupunki Suomessa, jossa sähköistettiin kokonaisen linja-autolinjan liikenne. Ensimmäiset sähköllä kulkevat linja-autot aloittivat vuonna 2016 ja ne liikennöivät satamasta lentoasemalle kulkevalla linjalla 1. Sähköiset linja-autot ovat yksi vastaus liikenteen päästöjen vähentämisen haasteisiin.

Lue lisää: Turun sähköbussit aloittavat liikennöinnin

Esteettömyyssivusto Turku kaikille

Kynnys ry on ihmis- ja perusoikeusjärjestö, joka ylläpitää Turku kaikille -nettisivustoa, johon on kerätty esteettömyystietoa turkulaisista julkisista ja yksityisistä palveluista. Kohteet on kartoitettu ja tiedot varmistettu Kynnys ry:n kartoittajien toimesta. Kartoituksissa on noudatettu tarkkaan määriteltyjä kriteerejä ja tuloksia kuvataan tekstin, valokuvien ja symbolien avulla.

Esteettömyystiedosta hyötyvät eri tavoin toimintarajoitteiset ja ikääntyneet henkilöt sekä esim. lapsiperheet. Sivustossa on erityisesti huomioitu matkailijat, sillä kohteiden joukosta löytyy mm. majoitus- ja ravintolapalveluita sekä kulttuurikohteita.

Kaikki tiedot kohteista ovat myös ruotsiksi ja englanniksi.

Lue lisää: Turku kaikille-sivusto

Lue lisää: European Disability Forum's (EDF) guide for accessible meetings for all

Sitra ja Turku ovat luoneet uusia kestäviä ratkaisuja

Sitra ja Turun kaupunki ovat saavuttaneet kestävän kehityksen yhteistyössään hyviä tuloksia. Turkuun on syntynyt uutta kiertotalousliiketoimintaa, resurssiviisaus on tullut osaksi arkea ja kasvihuonepäästöjäkin voidaan vähentää ennakoitua nopeammin. Seuraavaksi Turku aikoo haastaa opiskelijat mukaan luomaan jakamistaloutta.

Lue lisää: Sitran ja Turun kaupungin yhteistyöstä.

Valonia

Valonia on Varsinais-Suomen kuntien kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntijaorganisaatio, joka toteuttaa valtionhallinnon laatimia kestävän kehityksen tavoitteita. Tarjoamme palveluita kunnille ja muille julkisille toimijoille sekä yrityksille ja kuntalaisille. Valonia on osa Varsinais-Suomen maakunnanliittoa. Yhdessä haluamme rakentaa kestävän kehityksen mukaista, resurssitehokasta Varsinais-Suomea, joka on rohkea, osaava ja vastuullinen edelläkävijä.

Lue lisää: Valonia on Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus.

Telaketju

Telaketju on aktiivinen yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on edistää tekstiilien kestävää tuotantoa, käyttöä ja kiertoa.

Telaketju on tekstiilin kierrätystä edistävä yhteistyöverkosto. Telaketju kehittää poistotekstiilin keräystä, lajittelua, jatkojalostusta ja kiertotalouteen perustuvia liiketoimintamalleja. Yhteistyössä alan toimijoiden kanssa kehitetään kotimaiseen osaamiseen perustuvaa ekosysteemiä, jossa monialaisella yhteistyöllä luodaan uutta, vahvaa teollisuutta.

Lue lisää: Telaketjun toiminta ja yhteistyöverkosto.