Merkit, sertifikaatit ja standardit

Erilaiset merkit, sertifikaatit ja standardit voivat olla avuksi, kun valitaan ympäristöystävällisimpiä tuotteita ja palveluita. Niiden avulla on mahdollista saavuttaa kokoukselle asetetut kestävyys- ja ekologisuustavoitteet.  Alla on lueteltu ja kuvailtu joitakin yleisimpiä kansallisia ja kansainvälisiä merkkejä, sertifikaatteja ja standardeja

Joutsenmerkki

Joutsenmerkki on Pohjoismaiden yhteinen virallinen ympäristömerkki, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä. Joutsenmerkki myönnetään vain sellaisille tuotteille ja palveluille, jotka ovat ympäristön kannalta oman tuoteryhmänsä parhaita. Joutsenmerkin piirissä on tällä hetkellä yli 60 tuote- ja palveluryhmää ja yli 10000 tuotetta ja palvelua.

Lue lisää: Joutsenmerkki

EU-ympäristömerkki

EU-ympäristömerkki myönnetään tuotteelle tai palvelulle, joka täyttää tuotteesta tai palvelusta aiheutuvia ympäristövaikutuksia koskevat vaatimukset, sekä tuotteen toimivuutta ja turvallisuutta käyttäjälle koskevat vaatimukset. Suomessa merkintää hallinnoi Ympäristömerkintä Suomi Oy.

Lue lisää: EU-ympäristömerkki

EU:n luomumerkki

EU:n luomumerkki on pakollinen kaikissa pakatuissa luomuelintarvikkeissa, jotka on valmistettu EU:n alueella. Merkki tarjoaa kuluttajalle varmuuden tuotteen alkuperästä ja laadusta.

Lue lisää: EU:n luomumerkki

Leppäkerttumerkki

Leppäkerttumerkki on luomumerkki, jonka myöntää ja jota valvoo Luomuliitto. Merkki voidaan myöntää vain suomalaisille luomutuotteille. Leppäkerttumerkillä varustetun tuotteen on täytettävä EU:n luomuasetuksen ehdot.

Lue lisää: Leppäkerttumerkki

Fairtrade

Reilun kaupan sertifiointimerkki (Fairtrade) on Fairtrade International -järjestön omaisuutta. Se tarkoittaa, että tuote on joko täysin Reilun kaupan tuottajilta ostetuista raaka-aineista valmistettu (kuten kahvi) tai kaikki ne tuotteessa olevat raaka-aineet, joita on saatavilla Reilun kaupan raaka-aineina, ovat Reilun kaupan raaka-aineita (kuten jäätelössä sokeri, kaakao ja vanilja).

Lue lisää: Fairtrade

Green Key

Green Key -merkin saanut majoituskohde on sitoutunut henkilöstön ja asiakkaiden ympäristötietoisuuden kasvattamiseen, energian- ja vedenkäytön tehostamiseen ja majoitustoiminnan ympäristörasituksen pienentämiseen. Green Key -sertifioidut yritykset saavat käyttöönsä  kansainvälisesti tunnetun Green Key -merkin sekä ohjelman tuen ympäristötyölleen ja siitä viestimiselle.

Lue lisää: Green Key

Ekokompassi

Ekokompassi on alun perin pääkaupunkiseudun kuntien yhteishankkeessa kehitetty käytännönläheinen ja konkreettisiin toimenpiteisiin keskittyvä ympäristöjärjestelmä, joka pohjautuu kansainvälisiin ympäristöjohtamisen standardeihin sekä vastaaviin pohjoismaisiin järjestelmiin. Ekokompassia voidaan soveltaa mm. tapahtumiin.

Lue lisää: EkoKompassi

WWF Green Office

Yrityksille, julkishallinnolle ja järjestöille suunnattuun WWF Green Office -sertifikaattiin sisältyy seitsemän ympäristövastuuseen liittyvää teemaa: 1. johtaminen, 2. viestintä ja sitouttaminen, 3. energia ja vesi, 4. hankinnat, 5. kierrätys, lajittelu ja siivous, 6. liikkuminen ja 7. ruoka.

Lue lisää: WWF Green Office

ISO standardit

ISO, kansainvälinen standardoimisjärjestö, on julkaissut standardeja myös tapahtumahallintaan ja kestävään kehitykseen liittyen. Suomessa järjestöä edustaa Suomen Standardoimisliitto SFS ry.

Tapahtuma-alaan liittyviä standardeja ovat mm. seuraavat:
ISO 14000 Ympäristöjohtaminen
ISO 20121 Kestävien tapahtumien järjestäminen
ISO 20400 Kestävät hankinnat
ISO 26000 Yhteiskuntavastuuopas

Lue lisää: (ISO – International Organization for Standardization)