Kongressit näyteikkuna suomalaiselle hoitotyölle

Lisätietoja linkeistä:

  • SASH (Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry)
  • IFNA (International Federation of Nurse Anesthetists)
  • SHHY (Suomen Haavanhoitoyhdistys ry)
  • EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel)

Maksutonta tukea kongressien hakuun ja suunnitteluun:
Turun kaupungin Kongressiyksikkö

Asiantuntevaa palvelua kongressien toteutukseen:
Aboa Oy

Sairaanhoitajan työ on koulinut Maarit Ahtialaa ja Marja-Liisa Ylitalo-Airoa sopeutumaan yllättäviin tilanteisiin. Paineenhallinnasta ja nopeasta reagointikyvystä on ollut verratonta etua myös kansainvälisten kongressien järjestelyissä.

Sydämessä sykkii kutsumus. Maarit Ahtiala ja Marja-Liisa Ylitalo-Airo tekevät vaativaa ja vastuullista vuorotyötä, mutta sairaanhoitajat ovat voimiaan ja vapaa-aikaansa säästelemättä heittäytyneet mukaan myös alansa kansalliseen ja kansainväliseen yhdistystoimintaan. He ovat aktiivisesti osallistuneet koulutuksiin, seminaareihin ja kongresseihin Suomessa ja maailmalla sekä koonneet alan osaajia myös Turkuun.

Marja-Liisa Ylitalo-Airo ja Maarit Ahtiala

– On todella tärkeää verkostoitua ja järjestää tapahtumia, jotta ammattitaito ja ammatti-identiteetti kehittyvät, Ylitalo-Airo toteaa.

– Intohimo, halu järjestää ja vaikuttaa edes johonkin osa-alueeseen terveydenhuollossa, Ahtiala lisää syitä vapaaehtoiseen ahertamiseen.

Palkkatyötään hän tekee sairaanhoitajana ja auktorisoituna haavahoitajana Turun yliopistollisen keskussairaalan aikuisten teho-osastolla. Ylitalo-Airo työskentelee puolestaan anestesiahoitajana leikkausosastolla. Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry:ssä (SASH) hän toimi eri luottamustehtävissä yli neljätoista vuotta sekä kahdeksan vuotta kansainvälisessä kattojärjestössä (International Federation of Nurse Anesthetists, IFNA). 2014–2018 Ylitalo-Airo oli järjestön toinen varapresidentti ja mukana järjestämässä useita kongresseja, muiden muassa Glasgow’ssa ja Budapestissa. Turussa hän järjesti muutama vuosi sitten SASH ry:n hallituksen kanssa pohjoismaisen NOKIAS 2016 -kongressin anestesiasairaanhoitajille ja tehohoitajille.

– Yhdistystyö on vapaaehtoista, enkä ole saanut yhdistystoiminnasta taloudellista hyötyä. Toiminta yhdistyksessä on jokapäiväistä – myös vuosilomalla. Kaksi vuotta ennen Turun-kongressia ei ollut käytännössä yhtään vapaa-aikaa, Ylitalo-Airo kertoo.

– Olen jäänyt pois yhdistystyöstä enkä ole enää sellaisessa asemassa, että järjestäisin kansainvälisiä kongresseja. On hyvä, että yhdistystoimintaan tulee uutta näkemystä, hän hymyilee.

Ahtiala toimi Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n (SHHY) hallituksessa kuusi vuotta helmikuuhun 2019 saakka. Hän on edelleen SHHY ry:n jäsen ja mukana kansainvälisessä toimikunnassa kutsuttuna jäsenenä.

– Lisäksi olen edelleen Suomen edustajana Euroopan painehaava-asiantuntijaneuvostossa (European Pressure Ulcer Advisory Panel, EPUAP). Pesti jatkuu ainakin syksyyn 2020.

Toukokuussa 2018 Ahtiala toi Turkuun neljättä kertaa järjestetyn Focus Meetingin, joka erikoistuu tiettyyn osa-alueeseen painehaavojen ehkäisyssä ja hoidossa.

– Turussa erikoistuttiin painehaavojen haasteisiin lasten ja aikuisten tehohoidossa. Olin konferenssin organisoija ja puheenjohtaja.

Ulkomaiset verkostot avartavat ajattelua

Ison kansainvälisen konferenssin järjestelyt ovat työläs mutta palkitseva kokemus. Maarit Ahtiala sai ajatuksen tuoda moniammatillisen painehaava-asiantuntijaneuvoston Focus Meetingin Turkuun osallistuttuaan Southamptonin Focus Meetingiin vuonna 2014.

– Olin jo pitkään ollut kiinnostunut painehaavojen ehkäisystä. Tyksin teho-osastolla olemme päässeet hyviin tuloksiin, joten ajattelin, että tapahtuma olisi hyvä järjestää Turussa tehohoitoon keskittyen. EPUAP:n hallitus hyväksyi ehdotukseni 2015 ja siitä prosessi lähti liikkeelle, Ahtiala kertaa.

Konferenssin tärkeänä ajatuksena on tuoda eri maiden ammattilaiset ja uusin tutkimustieto yhteen. Ahtialan mielestä Suomessa järjestetyt tapahtumat ovat arvokkaita mahdollisuuksia tuoda esiin täkäläistä osaamista ja saada uusia ideoita kansainvälisiltä huippuasiantuntijoilta.
 
– Suomalaiset ovat liian vaatimattomia. Olen huomannut kiertäessäni konferensseissa maailmalla, että meillä Suomessa on paljon asiantuntemusta ja organisointikykyä haavanhoidossa ja yleisesti terveydenhuollossa. Siksi halusin järjestää konferenssin Turussa ja nostaa esille suomalaista osaamista. Lisäksi halusin tuoda kansainvälisiä huippuasiantuntijoita Suomeen ja auttaa vaihtamaan tietoa ja luomaan laajoja verkostoja.

Marja-Liisa Ylitalo-Airo nyökkää Ahtialan näkemykselle. Myös hänen mielestään Suomessa tehdään paljon hyvää hoitotyötä ja tiedettä, jota kelpaa esitellä.

– Toisaalta on hyvä myös avartaa omia näkemyksiään. Asioita voi tehdä oikein ja hienosti monella eri tavalla, Ylitalo-Airo muistuttaa.

– Se rikastuttaa ajatuksia, kun voi keskustella ulkomaisten kollegoiden kanssa erilaisista ja jopa eri tasoisista hoitoyhteisöistä. Ollessani IFNA:n toinen varapresidentti kävin paljon herättäviä keskusteluja esimerkiksi afrikkalaisten kanssa. He tekevät sikäläisiin oloihin nähden todella tasokasta hoitotyötä.

Kongressit tarjoavat hyvän katsauksen alan tekniseen kehitykseen, mutta Ylitalo-Airon mukaan myös eettiset teemat ja keskustelut ovat tärkeitä. Turussa järjestetyn pohjoismaisen kongressin mielenkiintoisimpia aiheita oli esitys potilaan yksityisyydestä.

– Kansainvälinen ja kotimainen järjestötyö on laajentanut näkemyksiäni valtavasti. Olen samalla voinut tuoda tietoutta käytänteistä omaan työyhteisööni ja kannustaa myös kollegoitani hakeutumaan kansainvälisiin kongresseihin.

Arvokasta tukea ja saumatonta yhteistyötä

Marja-Liisa Ylitalo-Airon ja Maarit Ahtialan mielestä Turku on loistava kongressikaupunki. Hyvät kulkuyhteydet, majoitus- ja tilavaihtoehdot sekä monipuolinen historia- ja kulttuuritarjonta auttavat saamaan tapahtumia Turkuun. Kansainvälinen kilpailu osallistujista ja kiinnostavista puhujista on tiukkaa, joten kongressin markkinoinnista ei kannata tinkiä.

– Ennen Turun-kongressiamme kiersimme ahkerasti muiden Pohjoismaiden kansallisia kongresseja, sillä on tosi tärkeää käydä markkinoimassa omaa tapahtumaansa paikan päällä, Ylitalo-Airo kertoo.

Hän antaa kiitokset Turku Convention Bureaulle, jonka tuki oli korvaamatonta etenkin kongressia suunniteltaessa ja markkinoitaessa.

– Yhteistyömme oli saumatonta. Olin yllättynyt, kuinka paljon maksutonta tukea ja apua oli mahdollisuus saada, Ylitalo-Airo myöntää.

– Minä yllätyin myös Turku Convention Bureaun runsaasta avusta, Ahtiala sanoo.

– Sain esimerkiksi esittelyvideoita kaupungista jo siinä vaiheessa, kun yritin saada tapahtumaa Turkuun.

Molemmat kehuvat myös saamaansa tukea käytännön järjestelyihin ja iltaohjelmien suunnitteluun. Anestesiahoitajat nauttivat keskiajan tunnelmasta illallisella Turun linnassa, ja painehaava-asiantuntijat saaristomaisemista Loistokarilla.

–  Kongressin järjestelyt onnistuivat kaiken kaikkiaan loistavasti ja osallistujien palaute oli hyvää, Ylitalo-Airo kertoo.

–  Konferenssin jälkeen oli hienoa kuulla suomalaisten kollegoiden sanovan, että tapahtuma oli innostanut heitä aloittamaan tutkimusta ja viemään painehaavan ehkäisyprotokollaa omiin yksiköihin. Vaikutus oli juuri sellainen kuin olin toivonutkin, Ahtiala toteaa.

Konferenssin mainiosti onnistuneet järjestelyt olivat yksi osa-alue, kun Journal of Wound Caren kokoama asiantuntijapaneeli palkitsi Ahtialan painehaavaehkäisytyöstään. Ahtiala on julkaissut kuusi kansainvälistä artikkelia teho-osaston painehaavoista.

–  Palkinto oli tietysti suuri kunnianosoitus koko teho-osastollemme. On mukava saada tunnustusta, sillä se antaa voimaa ja intoa jatkaa.
 
Ansioituneilla kongressikonkareilla on vinkkinsä tuleville järjestäjille. Ylitalo-Airo ja Ahtiala kehottavat järjestämään ensin muutaman kotimaisen tapahtuman ennen kuin lähtee tavoittelemaan kansainvälisiä seminaareja Turkuun.

–  Hyvä kongressitoimisto on ehdottoman tärkeä. Vaikka olin itse järjestänyt jo monta kotimaista kongressia, kaipasin neuvoja rahaliikenteen ja kutsujen kanssa, Ylitalo-Airo sanoo.

–  Minulla oli onneksi EPUAP:n toimisto, SHHY ry ja Turku Convention Bureau apunani järjestelyissä. Vastaan tulee yllättäviä asioita, kuten eri maiden verotusasiat, joten on tärkeää olla asiantuntijaorganisaatioita mukana, Ahtiala toteaa.

–  Yleisinä neuvona sanoisin, että aloita ajoissa, tee hyvä suunnitelma, ja varaudu muutoksiin. Täytyy olla myös hyvä paikallistiimi, johon voi luottaa.

Sairaanhoitajat ovat työssään tottuneet yllättäviin tilanteisiin. Siitä on etua myös tapahtumajärjestelyissä.

–  Akuutissa hoitotyössä puhutaan toki ihmishengistä, mutta prosessi on samanlainen. Kun tulee muutos, asiat täytyy hoitaa ja saada rullaamaan, Ylitalo-Airo vertaa.

Syke pysyy tasaisena, jos tilanteeseen kuin tilanteeseen on suunnitelma A, B tai jopa C. Kun kaikki on hyvin suunniteltu, voi täysillä heittäytyä nauttimaan tapahtuman tunnelmasta.

Teksti: Merja Kallikari
Kuva: Mika Okko