Scandicin turkulaisissa hotellihuoneissa kaukokylmä jäähdyttää kattoelementin, joka viilentää huoneen miellyttäväksi ilman häiritsevää puhaltimen ääntä tai vedon tunnetta. Asiakkaalla on mahdollisuus säätää elementin jäähtymistä portaattomasti. Kokoustiloissa kaukokylmää käytetään perinteisissä ilmanvaihtolaitteissa jolloin saavutetaan isojen ihmismäärien vaatima nopea ja tehokas ilman jäähtyminen.

Turku on ekologisen viilennyskeinon kanssa maan edistyksellisimpiä

Helteiset kesäpäivät ja -yöt tuovat mukanaan ainakin kaihoisan toiveen viilennyksestä.
Kaukokylmä, virallisemmin kaukojäähdytys, on yksi kiinteistöjen jäähdytyksen vaihtoehdoista. Järjestelmä kierrättää kiinteistöihin jäähdytettyä vettä, mikä edelleen jäähdyttää kiinteistöä.

Turku Energian lämpöyksikön johtaja Jari Kuivasen mukaan kyseessä on loistava esimerkki kiertotaloudesta.
– Järjestelmässä jäähdytettyä vettä kierrätetään, eikä mikään siis mene hukkaan. Kyseessä on kiinteä, keskitetty järjestelmä. Turku on ollut kaupunkina kaukojäähdytyksen edelläkävijöitä. Se kehitti tehokkaan järjestelmän toisena Suomessa Helsingin jälkeen, mutta tällä hetkellä Turun seudun järjestelmä on maan edistyksellisimpiä.

– Meillä on iso ”akku”, missä jäähdytysvettä säilytetään ja josta jäähdytystä on jatkuvasti saatavilla, kaukojäähdytystä markkinoidaan tehokkaana vaihtoehtona kiinteistön viilentämiseen kuumilla keleillä. Sellaisenaan järjestelmä on kuitenkin tarkoitettu isoille kiinteistöille ja tiheään kaupunkiympäristöön.

– Kaukojäähdytys vaatii kiinteistöltä isoja investointeja, Kuivanen kuvailee. Kaukojäähdytysjärjestelmä istuu kuitenkin tämän päivän trendiin, kun kiinteistöjen viilennyksessä ja lämmityksessä tähdätään energiatehokkuuteen.

– Nykyään, kun elektroniikka- ja sähkölaitteiden määrä kiinteistöissä kasvaa, syntyy myös paljon ylilämpöä. Kaukojäähdytys on vaihtoehto joillekin äänekkäille, kuluttaville ja rumillekin jäähdytysjärjestelmille, Kuivanen summaa. Kaukojäähdytyksestä puhuttaessa mainitaan myös toinen massatrendi, nimittäin energiatalouden ekologisuus. Ympäristöystävällisyys korostuu niin energiatalouden toimijoiden kuin tavallisten kuluttajien puheissa entistä laajemmin.
– Järjestelmä on ekologinen, sillä jäähdytyksen tuotannossa käytetään täysin päästötöntä sähköä eikä muita päästöjä synny, Kuivanen painottaa.

Kaukojäähdytysjärjestelmä on vastaavanlainen kuin kaukolämmössä. Kiinteistön jäähdytys järjestetään ison yksikön kautta, mistä jäähdytetty vesi kuljetetaan putkistoja pitkin jäähdytettävään kohteeseen. Menetelmänä jalkautui Suomeen 1990-luvun lopussa. Turun alueen jäähdytysjärjestelmä käynnistettiin vuonna 2000.