Radisson Blu Marina Palace on saanut ensimmäisenä Radisson Blu -ketjun hotellina Suomessa Sustainable Travel Finland -merkin. Hotelli täyttää merkille asetetut kriteerit, ja merkin käyttöoikeus on osoitus arvokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä kestävän matkailun eteen.

Visit Finland on lanseerannut Sustainable Travel Finland -ohjelman edistämään kestävää matkailua Suomessa. Merkin saaneet yritykset ovat huomioineet toiminnassaan niin ekologisen, sosiaalisen, kulttuurisen kuin taloudellisenkin kestävyyden.

Marinassa kestävän matkailun eteen tehtävä työ on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä.

– Jokainen marinalainen tekee parhaansa, jotta vastuullinen toiminta toteutuu. Esimerkiksi minimoimme hävikkiä kaikin tavoin, lajittelemme jätteet oikein ja näin joulun aikaan pyrimme valmistamaan koristeet kierrätysmateriaaleista. Teemme yhteistyötä SOS-lapsikylän kanssa ja keräämme aamiaisella leivät jotka jäävät yli, kuivatamme ne ja lahjoitamme hevosille ja lampaille.  Lisäksi tuemme Eläinten Hyvinvointiyhdistys Lemmikki ry:ta lahjoittamalla koiranruokaa. Hotellimme veden virtaamaa on rajoitettu ja sammutamme valot tiloista, joissa emme ole ja virrat laitteista, joita emme käytä, luettelee hotellipäällikkö Ulla Lähtevänoja RDB Marinasta.

Lue koko uutinen: Radisson Blu Marina Palacelle on myönnetty kestävän matkailun STF-merkki